Outreach door Michael Klos

In de media

Lezingen en webinars

Mare-podcast 'Onder professoren' (2 april 2021)

Cees van den Boom (links) interviewt Michael Klos (rechts) over vrijheid van meningsuiting en 'big tech' voor de Mare-podcast ‘Onder professoren’ van 2 april 2021 (Foto door Frank Provoost) 

Projecten

Website studieverenigingen

Vanuit de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap ondersteunt Michael Klos betrokken de studieverenigingen Justus Lipsius (gericht op masterstudenten) en DIQIT (gericht op bachelorstudenten) onder andere door het bijhouden van de websites van de studieverenigingen.

Recht en Literatuur Leiden (2016-2018)

Michael Klos was als één van de oprichters betrokken bij de start van het platform Recht en Literatuur Leiden (RLL) waarvan de eerste lezing plaatsvond op 23 september 2016. Het initiatief trok veel aandacht van zowel juristen als niet-juristen. Naast een openbare (gratis toegankelijke) lezingenreeks, richtte het platform zich ook op onderzoeksactiviteiten.

Utopieën en dystopieën in recht en literatuur

In het collegejaar 2017/2018 organiseerde Michael Klos samen met Gelijn Molier een lezingenreeks over Utopieën en dystopieën in recht en literatuur. In deze reeks gaf Klos zelf een lezing over Wij van Zamjatin met als titel De totalitaire utopie van de wiskunde.

Recht en Literatuur in het onderwijs

Na deze reeks droeg Klos het stokje over om zich te kunnen richten op zijn promotieonderzoek. Wel is hij betrokken bij het keuzevak ‘Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat’ en bij de ‘Verdiepingscursus Recht & Literatuur’ bij de Juridisch PAO Leiden.

Meer over het onderwijs door Michael Klos is te vinden onder Onderwijs.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram