Onderwijs door Michael Klos

Academisch onderwijs

Sinds het collegejaar 2016/2017 verzorgt Michael Klos (1991) onderwijs in de studie Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden). Klos is sinds december 2017 verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap (Instituut Metajuridica), momenteel als universitair docent. Klos coördineert het Pre-PhD Programma voor masterstudenten binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Onderwijs

Klos verzorgt onderwijs in de propedeuse Rechtsgeleerdheid (Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap) en in de master Encyclopedie en filosofie van het recht (Privatissimum: Rechtsmethodologie). Daarnaast is hij betrokken bij de keuzevakken Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat en Rechtsstaat en democratie: actuele vraagstukken.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Klos behaalde zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) op 11 december 2019. Eerder, in juni 2019, behaalde Klos zijn Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) waardoor hij ook Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen mag verzorgen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram