Onderwijs door Michael Klos

Universitair onderwijs

Sinds het collegejaar 2016/2017 verzorgt Michael Klos (1991) onderwijs in de studie Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden). Klos is sinds december 2017 verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap (Instituut Metajuridica). Daarvoor gaf Klos als student-assistent onderwijs in de propedeuse Rechtsgeleerdheid.

Onderwijs, keuzevakken en JPAO

Klos verzorgt onderwijs in de propedeuse Rechtsgeleerdheid (Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht en Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap) en is coördinator van het keuzevak ‘Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat‘. Daarnaast is hij betrokken bij het in 2019/2020 nieuw opgezette keuzevak ‘Rechtsstaat en democratie in (trans)nationale context‘. Hij verzorgt één keer per jaar een deel in de Verdiepingscursus Recht & Literatuur in de Juridisch PAO.

Hoorcolleges en werkgroepen

Oriëntatievak: Grondslagen van het Recht
Werkgroeponderwijs (2017/2018 tot en met heden)

Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap
Werkgroeponderwijs (2016/2017 tot en met heden)

Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat (keuzevak)
Coördinator (2018/2019-2019/2020); onderwijs (2017/2018-2019/2020)

Rechtsstaat en democratie in (trans)nationale context (keuzevak)
Hoorcollege/werkgroeponderwijs (2019/2020)

Inleiding Recht
Werkgroeponderwijs (2016/2017  tot en met 2017/2018)

Overig onderwijs

Masterscripties
Tweede lezer (2019/2020 - heden)

Bachelorscripties
Tweede lezer (2019/2020 - heden)

Collegeserie Mensenrechten
Gastcollege (2019/2020 - heden)

Verdiepingscursus Recht & Literatuur
Juridisch PAO Leiden (2018/2019 - 2019/2020)

Webinar Privacy en de coronacrisis (in de cyclus ‘Corona & Noodtoestand’)
Juridisch PAO Leiden (2019/2020)

Rechtstheorie en het publiekrecht
Gastcollege (2019/2020)

Honours Class: Recht, Literatuur en Film
Gastcollege (2016/2017)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Klos behaalde zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) op 11 december 2019. Eerder, in juni 2019, behaalde Klos zijn Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) waardoor hij ook Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen mag verzorgen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram