Onderzoek door Michael Klos

‘Het internet’ reguleren?

Michael Klos is verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap (Universiteit Leiden) waar hij onderzoek doet naar de vrijheid van meningsuiting op internet.

In zijn onderzoek staat de vraag centraal hoe het reguleren van (onder andere) ‘social mediabedrijven’ (zogenaamde internet intermediairen) zich verhoudt met kernconcepten zoals soevereiniteit, rechtsstatelijkheid en democratie.

 

'Hate speech', 'desinformation' en terrorismepropaganda

In zijn onderzoek focust Klos zich op verschijnselen zoals ‘hate speech’ (haatzaaien), online terrorismepropaganda en ‘fake news’ (nepnieuws) en ‘disinformation’ (desinformatie). Nieuwe ontwikkelingen plaatst hij in een bredere ontwikkeling van content moderatie door sociale mediabedrijven. Klos houdt zich daarbij bezig met bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Google maar ook lokale vraagstukken zoals Bol.com.

Academische sociale media en publicatieoverzichten

Meer informatie over Michael Klos zijn onderzoek en publicaties is te vinden via zijn medewerkersprofiel op de website van de Universiteit Leiden, via ORCID en Google Scholar.

Blogs

12 januari 2021: ‘Trump, de Digital Services Act en het verwijderen van accounts’, Forum (NederlandRechtsstaat) 

30 oktober 2020: ‘Mag desinformatie verwijderd worden door internetplatforms?’, Forum (NederlandRechtsstaat) 

7 juli 2020: ‘Deshelving hateful, misleading, and other harmful books: Bol(d) transparency?’, Leiden Law Blog (Universiteit Leiden) over Bol.com en het weren van boeken

Artikelen

M. Klos, ‘De Digital Services Act: Implicaties voor het recht op vrijheid van meningsuiting van gebruikers van onlineplatforms’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: NJCM-Bulletin 2021/13 (Kluwer Navigator)

M. Klos, ‘Wrongful moderation: Aansprakelijkheid van internetplatforms voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting van gebruikers’, NJB 2020/2976 (Kluwer Navigator)

R. Blommestijn & M. Klos, ‘Een giftige paddenstoel voor de vrijheid van meningsuiting’, NJB 2020/1209 (Kluwer Navigator) over het weren van boeken door Bol.com

Boekbijdragen

M. Klos, ‘Westphalian Sovereignty and the 4th Industrial Revolution: In Search of Legitimate Governmental Control Over Online Content’, in C. Sieber-Gasser, A. Ghibellini (Eds.) Democracy and Globalization, Cham, Springer, 2021, pp. 81-121.

M. Klos, ‘Tackling Online Freedom of Expression: the European Approach’, in A. Ellian & R. Blommestijn (Eds.), Reflections on democracy in the European Union, Den Haag, Eleven International Publishing, 2020, pp. 27-56.

World Forum for Democracy

Michael Klos was invited speaker op World Forum for Democracy 2019 van 6-8 november 2019 in Straatsburg. Als discussant voor ‘LAB 8 – Social media freedom and accountability’ gaf Klos commentaar op drie initiatieven die tot doel hadden de transparantie en verantwoordelijkheid van social mediabedrijven te vergroten.

Meer informatie op de website van de Universiteit Leiden.

Rapporten

Ellian A., Cliteur P.B., Molier G. & Klos M. (2018), De open samenleving en haar gesloten gemeenschappen. Leiden/Den Haag: Universiteit Leiden. (Handle)

 

Annotaties

Rb. Amsterdam 13-10-2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4966, Computerrecht 2021/66, m.nt. M. Klos. (Kluwer Navigator)

Conferentiebijdragen

11 juli 2019: ‘Westphalian sovereignty after the fourth industrial revolution: In search of legitimate governmental control over the internet (IVR 2019, special workshop 11 on Democracy and Globalization)

5 oktober 2018: ‘Responsibility to publish: balancing privacy and freedom of expression’ (Amsterdam Privacy Conference 2018) (Handle)

 

 

 Ars Aequi KwartaalSignaal

Maart 2021: KwartaalSignaal 158: Informaticarecht

December 2020: KwartaalSignaal 157: Informaticarecht

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram