Onderzoek van Michael Klos

‘Het internet’ reguleren?

Michael Klos is verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap (Universiteit Leiden) waar hij onderzoek doet naar de vrijheid van meningsuiting op internet.

In zijn onderzoek staat de vraag centraal hoe het reguleren van (onder andere) ‘social mediabedrijven’ (zogenaamde internet intermediairen) zich verhoudt met kernconcepten zoals soevereiniteit, rechtsstatelijkheid en democratie.

 

'Hate speech', 'desinformation' en terrorismepropaganda

In zijn onderzoek focust Klos zich op verschijnselen zoals ‘hate speech’ (haatzaaien), online terrorismepropaganda en ‘fake news’ (nepnieuws) en ‘disinformation’ (desinformatie). Nieuwe ontwikkelingen zoals de (vermeende) ‘cancel culture’ plaatst hij in een bredere ontwikkeling van content moderatie door sociale mediabedrijven. Klos houdt zich daarbij bezig met bijvoorbeeld Twitter, Facebook en Google maar ook lokale vraagstukken zoals Bol.com.

Blogs

  • 7 juli 2020: ‘Deshelving hateful, misleading, and other harmful books: Bol(d) transparency?’, Leiden Law Blog (Universiteit Leiden) over Bol.com en het weren van boeken

Artikelen

  • R. Blommestijn & M. Klos, ‘Een giftige paddenstoel voor de vrijheid van meningsuiting’, NJB 2020/1209 (Kluwer Navigator: PDFPortal) over het weren van boeken door Bol.com

Boekbijdragen

Rapporten

 

World Forum for Democracy

Michael Klos was invited speaker op World Forum for Democracy 2019 van 6-8 november 2019 in Straatsburg. Als discussant voor ‘LAB 8 – Social media freedom and accountability’ gaf Klos commentaar op drie initiatieven die tot doel hadden de transparantie en verantwoordelijkheid van social mediabedrijven te vergroten.

Meer informatie op de website van de Universiteit Leiden.

Conferentiebijdragen

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram