Onderzoek door Michael Klos

 Schadelijke inhoud en vrijheid van meningsuiting op het internet

Michael Klos is verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap (Universiteit Leiden) waar hij onderzoek doet naar de vrijheid van meningsuiting op internet. In zijn onderzoek staat de vraag centraal hoe het reguleren van (onder andere) onlineplatformen en andere internettussenpersonen zich verhoudt met kernconcepten zoals soevereiniteit, rechtsstatelijkheid en democratie. Klos is trekker van het het Centrum voor Digital\\Jurisprudence

'Hate speech', 'desinformation' en terrorismepropaganda

In zijn onderzoek focust Klos zich op verschijnselen zoals ‘hate speech’ (haatzaaien), online terrorismepropaganda en ‘fake news’ (nepnieuws) en ‘disinformation’ (desinformatie). Nieuwe ontwikkelingen plaatst hij in een bredere ontwikkeling van content moderatie door sociale mediabedrijven. Klos houdt zich daarbij bezig met bijvoorbeeld X/Twitter, Facebook en Google maar ook Nederlandse bedrijven zoals Bol.com.

Academische sociale media en publicatieoverzichten

Meer informatie over Michael Klos zijn onderzoek en publicaties is te vinden via zijn medewerkersprofiel op de website van de Universiteit Leiden, via ORCID en Google Scholar.

Blogs

10 augustus 2023: ‘Comment: content moderation by online platforms: ‘don’t be an *******’ Institutionsforconflictresolution.net 

5 maart 2021: ‘Gedragscode politieke advertenties blog #3: Desinformatie over verkiezingen: verwijderen of labelen?’ NederlandRechtsstaat.nl 

12 januari 2021: ‘Trump, de Digital Services Act en het verwijderen van accounts’, NederlandRechtsstaat.nl 

30 oktober 2020: ‘Mag desinformatie verwijderd worden door internetplatforms?’, NederlandRechtsstaat.nl

7 juli 2020: ‘Deshelving hateful, misleading, and other harmful books: Bol(d) transparency?’, Leiden Law Blog (Universiteit Leiden) over Bol.com en het weren van boeken

Artikelen

M. Klos, ‘Bestuursrechtelijk ingrijpen in cyberspace?’, Ars Aequi (71) 2022, afl. 2, p. 86-88 (Ars Aequi)

M. Klos, ‘De politiek van onlineplatforms’, Tijdschrift voor Internetrecht 2021, nr. 5, p. 190-196 (Den Hollander)

M. Klos, ‘De Digital Services Act: Implicaties voor het recht op vrijheid van meningsuiting van gebruikers van onlineplatforms’, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten: NJCM-Bulletin 2021/13 (Kluwer Navigator)

M. Klos, ‘Wrongful moderation: Aansprakelijkheid van internetplatforms voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting van gebruikers’, NJB 2020/2976 (Kluwer Navigator)

R. Blommestijn & M. Klos, ‘Een giftige paddenstoel voor de vrijheid van meningsuiting’, NJB 2020/1209 (Kluwer Navigator) over het weren van boeken door Bol.com

Boekbijdragen

M. Klos, ‘Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting: De rechtstheoretische grondslag van de vrijheid van meningsuiting in Nederland (artikel 7 Grondwet)’ in: A. Ellian & B. Rijpkema (red.) Een nieuw commentaar op de Grondwet. Amsterdam: Boom 2022, p. 142-155

M. Klos, ‘Closed Online Communities and Freedom of Speech’ in: A. Ellian & P.B. Cliteur (red.), The Open Society and Its Closed Communities, Den Haag: Eleven 2021, p. 173-215.

M. Klos, ‘Westphalian Sovereignty and the 4th Industrial Revolution: In Search of Legitimate Governmental Control Over Online Content’, in C. Sieber-Gasser, A. Ghibellini (red.), Democracy and Globalization, Cham: Springer 2021, p. 81-121.

M. Klos, ‘Tackling Online Freedom of Expression: the European Approach’, in A. Ellian & R. Blommestijn (red.), Reflections on democracy in the European Union, Den Haag: Eleven 2020, p. 27-56.

Boeken & Dissertatie

M. Klos, Wrongful moderation: regulation of internet intermediary service provider liability and freedom of expression (diss. Leiden) (Handle)

Subsidies en onderzoeksprojecten

‘RESOCIAL (“User vulnerabilities and Resilience on SOCIAL media platforms and the metaverse: a sociolegal and design perspective”) (2024-2026) (NWA-programma Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving) (Universiteit Leiden) samen met o.a. hoofdaanvrager dr. Gianclaudio Malgieri.

De Covid-19 ‘infodemic’ en conflictoplossing door internetplatforms’ onderdeel van Conflictresolutie in het COVID-19-tijdperk binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Kleine projecten voor NWA-routes (2020) samen met prof. dr. Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden) en prof. dr. Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam).

Rapporten

A. Ellian, P.B. Cliteur, G. Molier & M. Klos, De open samenleving en haar gesloten gemeenschappen, Leiden/Den Haag: Universiteit Leiden 2018. (Handle) Vertaald in het Engels gepubliceerd: A. Ellian, P.B. Cliteur, M. Klos & G. Molier, ‘The Open Society and Its Closed Communities’ in A. Ellian & P.B. Cliteur (red.), The Open Society and Its Closed Communities, Den Haag: Eleven 2021, p. 3-46.

 

Annotaties

Rb. Amsterdam 16 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:557, Computerrecht 2022/96, m.nt. B.B.E. van der Donk & M. Klos (Kluwer Navigator)

Rb. Amsterdam 13 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4966, Computerrecht 2021/66, m.nt. M. Klos (Kluwer Navigator)

Rb. Amsterdam 15 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5117Computerrecht 2021/253, m.nt. M. Klos (Kluwer Navigator

Conferentiebijdragen

29 September 2023: “This post violated the rules” (Towards just institutional approaches to conflict prevention and resolution, COI Conference 2023, Universiteit Utrecht) (Chair en bijdrage)

23 juni 2022: ‘The EU code of practice on disinformation and the Dutch judiciary’ (Human Rights in the Digital Age WG Panel, Fifth Annual NNHRR Conference, Universiteit Leiden)

22 juni 2022: ‘Regulating Disinformation: Legal struggles and risks of privatization’ (ALTI, Vrije Universiteit, Amsterdam) 

4 mei 2022: ‘(Mis)regulating disinformation?’ (Research Workshop on the Legal Responses to the Disinformation Crisis, eLaw, Universiteit Leiden)

23 juni 2021: ‘Democracy and Globalization: Lessons for a Post-Covid-19 World’ (Universität Luzern, online)

11 juli 2019: ‘Westphalian sovereignty after the fourth industrial revolution: In search of legitimate governmental control over the internet (IVR 2019, special workshop 11 on Democracy and Globalization)

5 oktober 2018: ‘Responsibility to publish: balancing privacy and freedom of expression’ (Amsterdam Privacy Conference 2018) (Handle)

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram