Recht en Literatuur

Keuzevak, Juridische PAO en andere projecten

Wat is Recht en Literatuur?

Recht en Literatuur is het bespreken van (kern)thema’s uit het recht aan de hand van grote literaire werken (zogenaamde ‘great books’). Hierbij wordt vertrokken vanuit de kerngedachte dat literaire werken recht en beschaving (mede) hebben vormgegeven. Met andere woorden: dat literatuur ons kan helpen reflecteren op recht en moraliteit. Werken die doorgaans tot de canon  worden gerekend zijn onder meer Oresteia (Aischylos), Antigone (Sophocles), The Merchant of Venice (Shakespeare) maar bijvoorbeeld ook de Bijbel. Tegenwoordig worden deze werken aangevuld met modernere literatuur.

Recht en Literatuur Leiden (2016-2018)

Michael Klos was als één van de oprichters betrokken bij de start van het platform waarvan de eerste lezing plaatsvond op 23 september 2016. Het initiatief trok veel aandacht van zowel juristen als niet-juristen. Naast een openbare (gratis toegankelijke) lezingenreeks, richtte het platform zich ook op onderzoeksactiviteiten.

Utopieën en dystopieën

In het collegejaar 2017/2018 organiseerde Michael Klos samen met Gelijn Molier een lezingenreeks over Utopieën en dystopieën. In deze reeks gaf Klos zelf een lezing over Wij van Zamjatin met als titel De totalitaire utopie van de wiskunde.

Recht en Literatuur

Onderwijs aan de Universiteit Leiden

Michael Klos is sinds het collegejaar 2016/2017 betrokken bij onderwijs gericht op het thema ‘Recht en Literatuur’. Sinds het collegejaar 2018/2019 is Klos coördinator van het keuzevak aan de Universiteit Leiden waarbinnen studenten vanuit literaire werken reflecteren op de rechtsstaat en de democratie.

Een compleet overzicht van het onderwijs geven door Klos is te vinden onder Onderwijs.