Keuzevak Recht en Literatuur 2019/2020 (Universiteit Leiden)

Literatuur lezen tijdens een studie Rechtsgeleerdheid? Op woensdag 8 april 2020 start het keuzevak 'Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat' aan de Universiteit Leiden.

Een indrukwekkende reflectie op het recht

Literatuur lezen tijdens de studie Rechtsgeleerdheid? Vanaf woensdag 8 april 2020 kunnen studenten zeven weken lang van 11:00 tot 13:00 het keuzevak ‘Recht & Literatuur’ (5 ECTS) volgen. Uit de studiegids:

“Het keuzevak […] biedt studenten een reflectie op centrale noties en grondbeginselen van het recht. Aan de hand van bekende en minder bekende literaire werken worden (direct of indirect) belangrijke grondbeginselen van de democratische rechtsstaat kritisch beschouwd. Wat betekent het tragische voor het politieke? Hoe heeft de komedie ons denken over recht en onrecht beïnvloed? Wat kunnen despotische schrikbeelden ons leren over ons politieke systeem? Kan literatuur ons helpen te reflecteren op nieuwe uitdagingen zoals genetische manipulatie, robots en digitalisering?

Binnen het keuzevak wordt op juridische thema’s zoals schuld en onschuld, vrijheid en dwang en de legitimiteit van staat en recht gereflecteerd vanuit literaire werken. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht, maar ook tot inzicht over de plaats van literatuur in democratie en rechtsstaat. ‘Recht & Literatuur: reflectie op democratie en rechtsstaat’ is een ontdekkingstocht waar studenten worden uitgedaagd om uit het juridische perspectief te treden en een kritische, evaluerende denkhouding aan te nemen en (verder) te ontwikkelen.”

Meer informatie in de studiegids van de Universiteit Leiden.

Digitale promotie voor het keuzevak 'Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat' (2019/2020) aan de Universiteit Leiden.

Digitale promotie voor het keuzevak ‘Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat’ (collegejaar 2019/2020) aan de Universiteit Leiden.

Recht en Literatuur: verhalen uit de literatuur en hun betekenis voor het recht

Recht en literatuur werken in 2019/2020

In het collegejaar 2019/2020 worden de volgende werken besproken:

  • Antigone (Sophocles)
  • Brave New World (Aldous Huxley)
  • Blokken (F. Bordewijk)
  • Wij (Jevgeni Zamjatin)
  • The Cildren’s Act (Ian McEwan)

Aanmelden voor het keuzevak?

Aanmelden voor studenten van de Universiteit Leiden is vanaf vier weken voor aanvang van het keuzevak mogelijk. Het volledige werkgroeprooster is reeds bekend. Voor vragen kunnen studenten zich wenden tot Michael Klos.

Meer over Recht en Literatuur

Michael Klos is betrokken (geweest) bij diverse projecten rond Recht en Literatuur