Bacheloronderwijs, keuzevakken en Juridisch Postacademisch Onderwijs

Onderwijs door Michael Klos

Onderwijs in de studie Rechtsgeleerdheid

Sinds het collegejaar 2016/2017 verzorgt Michael Klos (1991) onderwijs in de studie Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden). Klos is sinds december 2017 als Docent/Onderzoeker verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap (‘Jurisprudence’) (Instituut Metajuridica). Daarvoor gaf Klos als student-assistent onderwijs in de propedeuse Rechtsgeleerdheid. 

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Klos behaalde zijn Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) op 11 december 2019. Eerder, in juni 2019, behaalde Klos zijn Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) waardoor hij ook Engelstalige hoorcolleges en werkgroepen mag verzorgen. 

Bacheloronderwijs, keuzevakken en JPAO

Klos verzorgt onderwijs in de propedeuse Rechtsgeleerdheid (Inleiding Recht, Grondslagen van het Recht en Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap) en is coördinator van het keuzevak ‘Recht & Literatuur: Reflectie op democratie en rechtsstaat‘. Daarnaast is hij betrokken bij het opzetten van een nieuw keuzevak ‘Rechtsstaat en democratie in (trans)nationale context‘. Hij verzorgt één keer per jaar een deel in de Verdiepingscursus Recht & Literatuur in de Juridisch PAO.

Bachelor- en propedeuseonderwijs

Collegejaar 2019/2020

 

Collegejaar 2018/2019

Collegejaar 2017/2018

 

Collegejaar 2016/2017

Juridisch PAO Leiden

 

Collegejaar 2019/2020

Collegejaar 2018/2019

  • Verdiepingscursus Recht & Literatuur 

Masteronderwijs

 

Collegejaar 2019/2020

Onderwijs door Michael Klos tijdens de Collegeserie Mensenrechten (22 november 2019) op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Klos tijdens de Collegeserie Mensenrechten (22 november 2019) op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Keuzevakken en Honours College 

 

Collegejaar 2019/2020

 

Collegejaar 2018/2019

 

Collegejaar 2017/2018

 

Collegejaar 2016/2017